Различити методолошки приступи у истраживању школског неуспеха

Монографије Филозофског факултета издате 2009. године

АУТОР / AUTHOR
Јелена Максимовић
UDK

371.136
371.26

ISBN
978-86-7379-180-7
COBISS.SR-ID
1538770431
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
Проф. др Владимир Ж. Јовановић
БИБЛИОТЕКА / LIBRARY
Монографија
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Момчило Стојковић
WEB АДРЕСА / URL
http://www.filfak.ni.ac.rs/izdavastvo