Годишњак за психологију

Списак свих издања у овој категорији / Publications listed in this category

Web-сајт годишњака: http://www.psihologijanis.rs/godisnjak.asp

Годишњак за психологију је научни часопис Департмана за психологију Филозофског факултета Универзитета у Нишу, који објављује оригиналне научне радове, прегледне чланке и кратке извештаје (на српском и на енглеском језику) из свих области психологије.

Часопис је покренут 2003. године, а од почетка 2018. часопис има нови уређивачки одбор чији је циљ да обједини радове аутора са различитих институција, како у земљи, тако и у иностранству, те да у наредном периоду ради на испуњавању критеријума за вишу категорију.

Рукописи се упућују на рецензију тек након почетне процене подобности за објављивање у часопису и рецензирају се од стране два независна и анонимна рецензента. На основу резултата рецензије редакција часописа доноси одлуку о објављивању рада и о томе обавештава аутора.

Приликом уређивања и разрешавања етички спорних питања уредништво часописа се руководи Етичким кодексом о објављивању радова и спречавању злоупотребе података Филозофског факултета Универзитета у Нишу. Етички кодекс

Главни и одговорни уредник је Ивана Јанковић, доцент на Филозофском факултету Универзитета у Нишу. Докторирала је у области психологије породице на Одељењу за психологију Филозофског факултета у Београду. Од 2008. године ради на Департману за психологију Филозофског факултета у Нишу на предметима Психологија породице, Историја психологије, Квалитативна истраживања у психологији, Насиље у блиским везама, Културно историјска психологија. Учествовала је у научно истраживачком пројекту Индикатори и модели усклађивања улога на послу и породици (179002D) Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, у периоду од 2011. до 2019. године. Један је од чланова тима на пројекту Примењена психологија у функцији квалитета живота појединца у заједници (455/1-1-6-01) Департмана за психологију и Департмана за социјалну политику и социјални рад Филозофског факултета у Нишу.

 

Редакција Годишњака за психологију

 • Др Јелисавета Тодоровић, Департман за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу
 • Др Владимир Хедрих, Департман за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу
 • Др Гордана Ђигић, Департман за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу
 • Др Милица Митровић, Департман за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу
 • Др Милица Тошић Радев, Департман за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу
 • Др ДушанТодоровић, Департман за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу
 • Др Ивана Михић, Одсек за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
 • Др Благица Златковић, Педагошки факултет, Врање
 • Др Мирјана Беара, Филолошко-уметнички факултет ФИЛУМ, Крагујевац
 • Др Лазар Тењовић, Одељење за психологију, Филозофски факултет Београд

 

Међународни савет Годишњака за психологију

 • Dr Snezhana Ilieva, Departman za socijalnu psihologiju, psihologiju rada i obrazovanja, Univerzitet „Sv. Kliment Ohridski”, Sofija, Bugarska
 • Dr Diana Asenova Hristova, Departman za opštu, eksperimentalnu i razvojnu psihologiju,  Univerzitet „Sv. Kliment Ohridski”, Sofija, Bugarska
 • Dr Slavica Tutnjević, Studijski program za psihologiju, Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
 • Dr Gorjana Vujović, Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Bosna i Hercegovina
 • Dr José Luis González-Castro, Department of Educational Science, Faculty of Education, University of Burgos, Spain
 • Dr Eva Boštjančič, Department of psychology, Faculty of Philosophy, University of Ljubljana, Slovenija
 • Dr Lucia Monacis, General Psychology, Department of Humanities, University of Foggia, Foggia, Italy
 • Др Карицкий Игорь Николаевич, Кафедры психологии, Московский государственный университет им. Алексея Николаевича Косыгина, Mосква, Русија