Годишњак за српски језик

Списак свих издања у овој категорији / Publications listed in this category

Часопис Годишњак за српски језик под овим именом излази од 2012. године. У њему се објављују оригинални и прегледни радови из свих области истраживања језика и књижевности, грађа и прикази. До сада је укупно објављено седамнаест бројева овога часописа, укључујући и бројеве који су објављени од 2003. до 2011. године, у време када је часопис носио назив Годишњак за српски језик и књижевност. Као гласило Студијске групе за српски језик и књижевност, а потом Департмана за српски језик, Годишњак садржи бројне прилоге наставника и сарадника који су непрекидно указивали на значај проучавања не само српског стандардног језика већ и његових дијалеката, нарочито оних на југоистоку Србије. У дугим годинама свога постојања Годишњак је често био и пригодног карактера, место са чијих страна се одавала почаст професорима и колегама, најчешће поводом одласка у пензију. У новије време, прилози у Годишњаку долазе и од стране студената Докторских академских студија филологије Филозофског факултета у Нишу, те овај часопис осим што је гласило Департмана за српски језик и Департмана за српску и компаративну књижевност,  постаје и место где се могу афирмисати млади истраживачи. Отвореност Уредништва часописа за радове и из других универзитетских центара, као и за оне који долазе из иностраних центара, требало би да омогући бољу видљивост и читаност ове значајне публикације на југоистоку Србије.

 

Уредништво Годишњака за српски језик

 

Уредник

 • Проф. др Татјана Трајковић (Универзитет у Нишу, Филозофски факултет)

 

Уредништво

 • Проф. др Јордана Марковић (Универзитет у Нишу, Филозофски факултет)
 • Проф. др Горан Максимовић (Универзитет у Нишу, Филозофски факултет)
 • Проф. др Софија Милорадовић (Институт за српски језик САНУ)
 • Проф. др Срето Танасић (Институт за српски језик САНУ)
 • Проф. др Недељко Богдановић (Универзитет у Нишу, Филозофски факултет)
 • Проф. др Марина Јањић (Универзитет у Нишу, Филозофски факултет)
 • Проф. др Надежда Јовић (Универзитет у Нишу, Филозофски факултет)
 • Проф. др Бобан Арсенијевић (Karl-Franzens-University of Graz, Institut für Slawistik)
 • Проф. др Мирјана Илић (Универзитет у Нишу, Филозофски факултет)
 • Проф. др Никола Рамић (Универзитет у Крагујевцу, ФИЛУМ)
 • Проф. др Првослав Радић (Универзитет у Београду, Филолошки факултет)
 • Проф. др Михај Радан (Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie)
 • Проф. др Валентина Бонџолова (Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий, Филологически факултет)

 

Секретар

 • Доц. др Ивана Митић (Универзитет у Нишу, Филозофски факултет)

 

Прилози