Зборници Филозофског факултета издати 2023. године

АУТОР / AUTHOR
Grupa autora
UDK

159.98(082)(0.034.2)

316.6(082)(0.034.2)

613.86:159.9(082)(0.034.2)

ISBN
978-86-7379-641-3
COBISS.SR-ID
133176585
DOI
https://doi.org/10.46630/dpp.2023
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
Ivana Pedović, Miloš Stojadinović
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Наталија Јовановић, декан
WEB АДРЕСА / URL
https://izdanja.filfak.ni.ac.rs
АУТОР / AUTHOR
Група аутора
UDK

314.116(497.11)"19/20"(082)(0.034.2)

314.15(497.11)"19/20"(082)(0.034.2)

314.113(497.11)"19/20"(082)(0.034.2)

ISBN
978-86-7379-639-0 (ФФУ)
COBISS.SR-ID
133345545
DOI
https://doi.org/10.46630/sad.2023
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
Ljubiša Mitrović, Biljana Prodović Milojković
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Наталија Јовановић, декан
WEB АДРЕСА / URL
https://izdanja.filfak.ni.ac.rs
АУТОР / AUTHOR
Група аутора
UDK

821.163.41-32(082.2)(0.034.2)

ISBN
ISBN-978-86-7379-637-6
COBISS.SR-ID
129931017
DOI
https://doi.org/10.46630/ffs.2023
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
Мирјана Бојанић Ћирковић, Јелена Младеновић, Данијела Петровић
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Наталија Јовановић, декан
WEB АДРЕСА / URL
https://izdanja.filfak.ni.ac.rs
АУТОР / AUTHOR
Група аутора
UDK

930.85(=163.41)(498)(048)(0.034.2)

811.163.41’28(048)(0.034.2)

ISBN
978-86-7379-632-1
COBISS.SR-ID
127568137
DOI
https://doi.org/10.46630/krr.2023
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
Александра Лончар Раичевић, Мирјана Бојанић Ћирковић
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Наталија Јовановић, декан
WEB АДРЕСА / URL
https://izdanja.filfak.ni.ac.rs
АУТОР / AUTHOR
Grupa autora
UDK

81`243:159.953.5(048)

371.3::811.111(048)

159.953.2/.5(048)

ISBN
978-86-7379-630-7
COBISS.SR-ID
126269961
DOI
https://doi.org/10.46630/atlc.2023
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
Tatjana Paunović
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Наталија Јовановић, декан
WEB АДРЕСА / URL
https://izdanja.filfak.ni.ac.rs
АУТОР / AUTHOR
Grupa autora
UDK

159.9(048)(0.034.2)

ISBN
978-86-7379-629-1
COBISS.SR-ID
125959177
DOI
https://doi.org/10.46630/adpp.2023
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
доц. др Сања Игњатовић
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Наталија Јовановић, декан
WEB АДРЕСА / URL
https://izdanja.filfak.ni.ac.rs
АУТОР / AUTHOR
Група аутора
UDK

338(048)

339.9(048)

159.923:316.4(048)

ISBN
978-86-7379-628-4
COBISS.SR-ID
125959945
DOI
https://doi.org/10.46630/rid.2023
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
Јелена Божиловић, Ненад Станојевић
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Наталија Јовановић, декан
WEB АДРЕСА / URL
https://izdanja.filfak.ni.ac.rs
АУТОР / AUTHOR
Група аутора
UDK

82.09(082)(0.034.4)

82.0(082)(0.034.2)

81-115(082)(0.034.4)

811.163.41:811(082)(0.034.4)

81’42(082)(0.034.4)

ISBN
978-86-7379-626-0
COBISS.SR-ID
124612873
DOI
https://doi.org/10.46630/zmi.2023
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
Тамара Костић Пахноглу, Оливера Марковић
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Наталија Јовановић, декан
WEB АДРЕСА / URL
https://izdanja.filfak.ni.ac.rs
АУТОР / AUTHOR
Група аутора
UDK

37.018.43:004(082)(0.034.2)

616.98:578.834(100)(082)(0.034.2)

378.147:8(082)(0.034.2)

37.091:004(082)(0.034.2)

ISBN
978-86-7379-621-5
COBISS.SR-ID
119825161
DOI
https://doi.org/10.46630/upu.2023
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
Ненад Благојевић, Никола Татар
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Наталија Јовановић, декан
WEB АДРЕСА / URL
https://izdanja.filfak.ni.ac.rs
АУТОР / AUTHOR
Grupa autora
UDK

811.111-32(082.2)

ISBN
978-86-7379-581-2
COBISS.SR-ID
117205001
DOI
https://doi.org/10.46630/lts.2021
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
Ljiljana Janković
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Наталија Јовановић, декан
WEB АДРЕСА / URL
https://izdanja.filfak.ni.ac.rs
Страна 1 од 2