Без лимита

Списак свих издања у овој категорији / Publications listed in this category

Часопис „Без лимита” је прави пример међустудентске и међудепартманске сарадње и одлична електронска платформа за све оне који желе да испоље креативност, да пласирају своја ауторска дела, односно да промовишу и читају квалитетне уметничке садржаје. Одликује се како жанровском тако и тематском разноврсношћу, као и отвореношћу и доступношћу за ауторе различитих узрасних нивоа. Више од двадесет различитих рубрика на прави начин сведоче о хетерогености садржаја које часопис објављује. Електронска форма часописа је одлична прилика за све оне који желе да пласирају своја дела или да читају уметничке и новинарске прилоге различитог типа. Једнa од предности „Без лимита” јесте сарадња рецензената и аутора у заједничком процесу побољшавања и усавршавања текстова који се објављују. Часопис је новембра 2019. године добио ISSN број.

Часопис излази тромесечно.

ISSN (ONLINE): 2683-457X

Адреса: https://bezlimitaff.com

Имејл:

 

РЕДАКЦИЈА часописа "Без лимита"

 

Главни уредници
Мср Јелена Јоцић, новинарка
Мср Душан Петровић, студент Докторских академских студија србистике

Оперативни уредник
Мср Никола Михајловић, мастер филолог србиста

Рецензенти
Др Мирјана Бојанић Ћирковић, доцент на Департману за србистику Мср Јелена Јоцић, новинарка Мср Душан Петровић, студент Докторских академских студија србистике
Сања Стевановић, студенткиња Мастер академских студија превођења
Мср Никола Михајловић, мастер филолог србиста

Сарадници
Мср Марко Мирковић, мастер новинар
Лана Станисављевић, студенткиња Основних академских студија комуникологије
Марија Тодоровић, студенткиња Основних академских студија новинарства Кристина Митровић, студенткиња Основних академских студија србистике

Лектура и коректура
Мср Никола Михајловић, мастер филолог србиста
Сања Стевановић, студенткиња Мастер академских студија превођења
Ксенија Стаменковић, студенткиња Мастер академских студија србистике
Наталија Ристић, студенткиња Основних академских студија србистике