Без лимита

Списак свих издања у овој категорији / Publications listed in this category

Часопис „Без лимита” је прави пример међустудентске и међудепартманске сарадње и одлична електронска платформа за све оне који желе да испоље креативност, да пласирају своја ауторска дела, односно да промовишу и читају квалитетне уметничке садржаје. Одликује се како жанровском, тако и тематском разноврсношћу, као и отвореношћу и доступношћу за ауторе различитих узрасних нивоа. Тринаест различитих рубрика на прави начин сведоче о хетерогености садржаја које часопис објављује. Електронска форма часописа је одлична прилика за све оне који желе да пласирају своја дела или да читају уметничке и новинарске прилоге различитог типа. Једнa од предности „Без лимита” јесте сарадња рецензената и аутора у заједничком процесу побољшавања и усавршавања текстова који се објављују. Часопис је новембра 2019. године добио ISSN број.

Часопис излази тромесечно.

ISSN (ONLINE): 2683-457X

Адреса: https://www.kkfilfak.com

Имејл:

 

РЕДАКЦИЈА часописа "Без лимита"

 

Главни уредници
Христина Аксентијевић, истраживач–приправник на Департману за српску и компаративну књижевност (Филозофски факултет Универзитета у Нишу)
Јелена Јоцић, студент Докторских академских студија Медија и друштва (Филозофски факултет Универзитета у Нишу)

Оперативни уредник
Јована Костов, студент Србистике (Филозофски факултет Универзитета у Нишу)

Рецензенти
Др Мирјана Бојанић Ћирковић (Филозофски факултет Универзитета у Нишу)
Христина Аксентијевић, истраживач–приправник на Департману за српску и компаративну књижевност (Филозофски факултет Универзитета у Нишу)
Јелена Јоцић, студент Докторских академских студија Медија и друштва (Филозофски факултет Универзитета у Нишу)
Душан Петровић, студент Србистике (Филозофски факултет Универзитета у Нишу)
Страхиња Трандафиловић, студент Србистике (Филозофски факултет Универзитета у Нишу)

Сарадници
Марко Мирковић, мастер новинар
Гања Николић, студент Србистике (Филозофски факултет Универзитета у Нишу)

Лектура и коректура
Сања Стевановић, студент Србистике (Филозофски факултет Универзитета у Нишу)
Никола Михајловић, студент Србистике (Филозофски факултет Универзитета у Нишу)