Зборници Филозофског факултета издати 2024. године

АУТОР / AUTHOR
Група аутора
UDK

811.163.41(082)

811.163.2(082)

821.163.41(082)

821.163.2(082)

ISBN
978-86-7379-646-8
COBISS.SR-ID
143431945
DOI
https://doi.org/10.46630/pbk.2024
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
Проф. др Снежана Божић
ПЕРИОДИЧНОСТ / PUBLISHING INTERVAL
годишње / annually
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Наталија Јовановић, декан
WEB АДРЕСА / URL
https://izdanja.filfak.ni.ac.rs
АУТОР / AUTHOR
A group of authors
UDK

81'33(048)(0.034.3)

81-115(048)(0.034.4)

82.09(048)(0.034.4)

82.09:141.72(048)(0.034.4)

305-055.2(048)(0.034.4)

316.344.7(048)(0.034.4)

81'42(048)(0.034.4)

ISBN
978-86-7379-645-1
COBISS.SR-ID
141064969
DOI
https://doi.org/10.46630/rllc.2024
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
доц. др Сања Игњатовић
ПЕРИОДИЧНОСТ / PUBLISHING INTERVAL
годишње / annually
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Наталија Јовановић, декан
WEB АДРЕСА / URL
https://izdanja.filfak.ni.ac.rs
АУТОР / AUTHOR
Група аутора
UDK

82.09(082)(0.034.4)

82.0(082)(0.034.2)

81-115(082)(0.034.4)

811.163.41:811(082)(0.034.4)

81’42(082)(0.034.4)

ISBN
978-86-7379-643-7
COBISS.SR-ID
138714121
DOI
https://doi.org/10.46630/sfp.2024
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
Јелена С. Младеновић
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Наталија Јовановић, декан
WEB АДРЕСА / URL
https://izdanja.filfak.ni.ac.rs