Зборници Филозофског факултета издати 2020. године

АУТОР / AUTHOR
Група аутора
UDK

37:019.3::811.163.41(082)(0.034.2

37.091.3::821-82(082)(0.034.2)

37.091.3::3(082)(0.034.2)

ISBN
978-86-7379-534-8
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
Снежана Божић. Снежана Милосављевић Милић. Марина Јањић
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Наталија Јовановић, декан
WEB АДРЕСА / URL
https://izdanja.filfak.ni.ac.rs
АУТОР / AUTHOR
Grupa autora
UDK

159.9(082)(0.034.2)

ISBN
978-86-7379-542-3
DOI
https://doi.org/10.46630/dpp.2020
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
Kristina Ranđelović. Mila Dosković
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Наталија Јовановић, декан
WEB АДРЕСА / URL
https://izdanja.filfak.ni.ac.rs
АУТОР / AUTHOR
Група аутора
UDK

930.85(497)(082)(0.034.2)

81-115(082)(0.034.2)

811.163.41(082)(0.034.2)

37.01(082)(0.034.2)

316.774(082)(0.034.2)

ISBN
978-86-7379-553-9
DOI
https://doi.org/10.46630/nisun.9.2020
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
Проф. др Душан Стаменковић. Јасмина Шаранац Стаменковић. Љиљана Скробић. Мирјана Илић. Милена Каличанин
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Наталија Јовановић, декан
WEB АДРЕСА / URL
https://izdanja.filfak.ni.ac.rs
АУТОР / AUTHOR
Група аутора
UDK

821.163.41(082)821.163.41.09(082) 811.163.41:929 Marković J.(082)012 Marković J.(082)811.163.41:811.16(082)

ISBN
978-86-7379-551-5
DOI
https://doi.org/10.46630/tng.2020
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
Доц. др Татјана Трајковић. Проф. др Надежда Јовић
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Наталија Јовановић, декан
WEB АДРЕСА / URL
https://izdanja.filfak.ni.ac.rs
АУТОР / AUTHOR
Група аутора
UDK

364-78(082)(0.034.2)

378:364-43(082)(0.034.2)

ISBN
978-86-7379-544-7
DOI
https://doi.org/10.46630/tposr.2020
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
Dragana Stjepanović Zaharijevski. Lela Milošević Radulović. Suzana Marković Krstić. Gordana Đigić
БИБЛИОТЕКА / LIBRARY
Научни скупови
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Наталија Јовановић, декан
WEB АДРЕСА / URL
https://izdanja.filfak.ni.ac.rs
UDK

81'33(082)

82.09(082)

811(082)

81'362(082)

82:316(082)

ISBN
978-86-7379-526-3
DOI
https://doi.org/10.46630/jkk.2020
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
Prof. dr Vesna Lopičić/Prof. dr Biljana Mišić Ilić
ПЕРИОДИЧНОСТ / PUBLISHING INTERVAL
годишње / annually
БИБЛИОТЕКА / LIBRARY
PERIODIKA
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Наталија Јовановић, декан
WEB АДРЕСА / URL
https://izdanja.filfak.ni.ac.rs
UDK

811(082)(0.034.2)

811(082)(0.034.2)

82.09(082)(0.034.2)

94(082)

ISBN
978-86-7379-527-0
COBISS.SR-ID
283926284
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
Доц. др Гордана Ђигић
ПЕРИОДИЧНОСТ / PUBLISHING INTERVAL
годишње / annually
БИБЛИОТЕКА / LIBRARY
НАУЧНИ СКУПОВИ
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Наталија Јовановић, декан
WEB АДРЕСА / URL
https://izdanja.filfak.ni.ac.rs