АУТОР / AUTHOR
Ранко Поповић
UDK

821.163.41.09"19/20"

ISBN
978-86-7379-280-4
COBISS.SR-ID
197924364
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
КООРДИНАТОР / COORDINATOR
Проф. Јован Пејчић
БИБЛИОТЕКА / LIBRARY
Literaria serbica
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis Универзитет у Бањој Луци, Филолошки факултет
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Горан Максимовић, декан
WEB АДРЕСА / URL
http://www.filfak.ni.ac.rs/izdavastvo