СТРАНИ ЈЕЗИК НА ТЕРЦИЈАРНОМ СТЕПЕНУ ОБРАЗОВАЊА

Монографије Филозофског факултета издате 2013. године

АУТОР / AUTHOR
Савка Благојевић
UDK

81'243:159.953.5
371.3::811.111

ISBN
978-86-7379-283-5
COBISS.SR-ID
198250508
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
КООРДИНАТОР / COORDINATOR
Проф. др Бојана Димитријевић
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Горан Максимовић, декан
WEB АДРЕСА / URL
http://www.filfak.ni.ac.rs/izdavastvo