ВЕШТИНА ПРИПОВЕДАЊА – НАРАТОРИ ПРОЗНОГ СВЕТА ДРАГОСЛАВА МИХАИЛОВИЋА

Монографије Филозофског факултета издате 2019. године

АУТОР / AUTHOR
Јелена В. Јовановић
UDK

821.163.41.09

ISBN
978-86-7379-519-5
COBISS.SR-ID
281337100
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Наталија Јовановић, декан
WEB АДРЕСА / URL
https://izdanja.filfak.ni.ac.rs