КАТАЛОГ ИЗДАЊА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ: Анотације одабраних књига наставног особља 1971–2021.

Монографије Филозофског факултета издате 2021. године

UDK

017.42:(497.11)”1971/2021”

ISBN
978-86-7379-569-0
DOI
https://doi.org/10.46630/iff.2021
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
КООРДИНАТОР / COORDINATOR
проф. др Душан Стаменковић
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Наталија Јовановић, декан
WEB АДРЕСА / URL
https://izdanja.filfak.ni.ac.rs