Блатно доба и процват амброзије

Монографије Филозофског факултета

АУТОР / AUTHOR
Љубинко Милосављевић
UDK

316:929 Милосављевић Љ.(0.034.2)

316.2(0.034.2)

141.7(0.034.2)

821.163.41-83(0.034.2)

ISBN
978-86-7379-524-9
COBISS.SR-ID
283555084
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
КООРДИНАТОР / COORDINATOR
проф. др Душан Стаменковић
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Наталија Јовановић, декан
WEB АДРЕСА / URL
https://izdanja.filfak.ni.ac.rs

Прилози