КОМБИНОВАЊЕ ВЕЗНИКА И НЕВЕЗНИЧКИХ РЕЧИ У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Монографије Филозофског факултета

АУТОР / AUTHOR
Маја Д. Вукић
UDK

811.163.41'367.634

ISBN
978-86-7379-535-5
DOI
https://doi.org/10.46630/kvnr.2020
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
КООРДИНАТОР / COORDINATOR
Проф. др Душан Стаменковић
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Наталија Јовановић, декан
WEB АДРЕСА / URL
https://izdanja.filfak.ni.ac.rs