Изазови и домети савремене социологије друштвеног развоја

Зборници Филозофског факултета издати 2008. године

UDK

316.42(082)
316.32(082)

ISBN
978-86-7379-154-8
COBISS.SR-ID
1538625535
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Момчило Стојковић
WEB АДРЕСА / URL
http://www.filfak.ni.ac.rs/izdavastvo