Медији и култура мира на балкану

Зборници Филозофског факултета издати 2010. године

UDK

316.774(497)(082)
659.3:32(497)(082)
316.334.3(497)(082)

ISBN
978-86-7379-194-4
COBISS.SR-ID
175830796
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
КООРДИНАТОР / COORDINATOR
Проф. др Владимир Ж. Јовановић
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Момчило Стојковић
WEB АДРЕСА / URL
http://www.filfak.ni.ac.rs/izdavastvo