Личност и социјалне ситуације - 100 година од рођења Николе Рота - зборник радова

Зборници Филозофског факултета издати 2011. године

UDK

159.923.072(082)
316.62:159.9(082)

ISBN
978-86-7379-221-7
COBISS.SR-ID
188534028
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
КООРДИНАТОР / COORDINATOR
Јован Пејчић
ПЕРИОДИЧНОСТ / PUBLISHING INTERVAL
годишње / annually
БИБЛИОТЕКА / LIBRARY
Теме, личности
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Горан Максимовић, декан
WEB АДРЕСА / URL
http://www.filfak.ni.ac.rs/izdavastvo