Име у култури Срба и Бугара - Име в културата на СЪрби и БЪлгари

Зборници Филозофског факултета издати 2012. године

UDK

811.163.41'373.23(082)
811.163.2'373.23(082)

ISBN
978-86-7379-242-2
COBISS.SR-ID
191056908
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
КООРДИНАТОР / COORDINATOR
Проф. др Бојана Димитријевић
ПЕРИОДИЧНОСТ / PUBLISHING INTERVAL
годишње / annually
БИБЛИОТЕКА / LIBRARY
Научни скупови
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Горан Максимовић, декан
WEB АДРЕСА / URL
http://www.filfak.ni.ac.rs/izdavastvo