АУТОР / AUTHOR
Група аутора
UDK

37:019.3::811.163.41(082)(0.034.2)

37.091.3::821-82(082)(0.034.2)

37.091.3::3(082)(0.034.2)

37.091.3::811(082)(0.034.2)

ISBN
978-86-7379-554-6
DOI
https://doi.org/10.46630/mtu2.2021
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
КООРДИНАТОР / COORDINATOR
Проф. др Јелена Максимовић, Доц. др Весна Симовић, Александар М. Новаковић
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Наталија Јовановић, декан
WEB АДРЕСА / URL
https://izdanja.filfak.ni.ac.rs

Прилози