ПРОШЛО И БУДУЋЕ У КУЛТУРИ СРБА И БУГАРА МИНАЛО И БЪДЕЩЕ В КУЛТУРАТА НА СЪРБИ И БЪЛГАРИ

Зборници Филозофског факултета издати 2024. године

Кључне речи

зборник bugarski
АУТОР / AUTHOR
Група аутора
UDK

811.163.41(082)

811.163.2(082)

821.163.41(082)

821.163.2(082)

ISBN
978-86-7379-646-8
COBISS.SR-ID
143431945
DOI
https://doi.org/10.46630/pbk.2024
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
КООРДИНАТОР / COORDINATOR
Проф. др Снежана Божић
ПЕРИОДИЧНОСТ / PUBLISHING INTERVAL
годишње / annually
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Наталија Јовановић, декан
WEB АДРЕСА / URL
https://izdanja.filfak.ni.ac.rs