ОГЛЕДАВАЊА - Лаза Лазаревић и Симо Матавуљ

Монографије Филозофског факултета издате 2014. године

АУТОР / AUTHOR
Драгана Вукићевић, Снежана Милосављевић Милић
UDK

821.163.41.09 Лазаревић Л.

821.163.41.09 Матавуљ С.

ISBN
978-86-7379-336-8
COBISS.SR-ID
209790220
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
КООРДИНАТОР / COORDINATOR
Проф. др Бојана Димитријевић
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Горан Максимовић, декан
WEB АДРЕСА / URL
http://www.filfak.ni.ac.rs/izdavastvo