АУТОР / AUTHOR
Zoran Stanković, Dragana Stanojević
UDK
371.314
37.03
371:004
371.694
ISBN
978-86-7379-494-5
COBISS.SR-ID
275004940
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
КООРДИНАТОР / COORDINATOR
Доц. др Гордана Ђигић
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Наталија Јовановић, декан
WEB АДРЕСА / URL
https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/monografije/didakticke-inovacije-u-teoriji-i-nastavnoj-praksi