БИБЛИОГРАФИЈА ГОДИШЊАКА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК (1990–2021)

Монографије Филозофског факултета издате 2022. године

АУТОР / AUTHOR
Татјана Г. Трајковић, Надежда Д. Јовић
UDK

014.3ГОДИШЊАК ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК(0.034.2)

ISBN
978-86-7379-608-6
DOI
https://doi.org/10.46630/bgs.2022
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
КООРДИНАТОР / COORDINATOR
доц. др Сања Игњатовић
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Наталија Јовановић, декан
WEB АДРЕСА / URL
https://izdanja.filfak.ni.ac.rs