УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ У НАСТАВИ СРПСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА

Монографије Филозофског факултета издате 2022. године

АУТОР / AUTHOR
Александар М. Новаковић
UDK

371.3::811.163.41

371.671:811.163.41

ISBN
978-86-7379-600-0
DOI
https://doi.org/10.46630/ukn.2022
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
КООРДИНАТОР / COORDINATOR
доц. др Сања Игњатовић
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Наталија Јовановић, декан
WEB АДРЕСА / URL
https://izdanja.filfak.ni.ac.rs