ПРОУЧАВАЊЕ ДРУШТВЕНИХ ПОЈАВА (Методолошка разматрања)

Зборници Филозофског факултета издати 2014. године

UDK

303:316(082)

ISBN
978-86-7379-354-2 (ФФН); 978-86-6055-048-6 (МФН)
COBISS.SR-ID
212408588
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
КООРДИНАТОР / COORDINATOR
Проф. др Драгана Захаријевска
БИБЛИОТЕКА / LIBRARY
Пограничје
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Горан Максимовић, декан
WEB АДРЕСА / URL
http://www.filfak.ni.ac.rs/izdavastvo