ТРАДИЦИЈА, МОДЕРНИЗАЦИЈА, ИДЕНТИТЕТИ (ОБРАЗОВАЊЕ И БАЛКАНСКА ДРУШТВА НА ПУТУ КУЛТУРЕ МИРА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЈА)

Зборници Филозофског факултета издати 2014. године

UDK

37.014.5(497)(082) 

 

341.217(497)(082)  

 

371:316.722(497)(082) 

 

316.4:172.4(497)(082) 

ISBN
978-86-7379-358-0
COBISS.SR-ID
212195596
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
КООРДИНАТОР / COORDINATOR
Проф. др Бојана Димитријевић
БИБЛИОТЕКА / LIBRARY
НАУЧНИ СКУПОВИ
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Горан Максимовић, декан
WEB АДРЕСА / URL
http://www.filfak.ni.ac.rs/izdavastvo