ЈЕЗИЦИ И КЊИЖЕВНОСТИ У КОНТАКТУ И ДИСКОНТАКТУ

Зборници Филозофског факултета издати 2018. године

UDK

930(4)”20”(082)(0.034.2)
94(4)”19/20”(082)(0.034.2)
316.72:37(082)(0.034.2)

ISBN
978-86-7379-486-0
COBISS.SR-ID
270047244
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
КООРДИНАТОР / COORDINATOR
Доц. др Иван Јовановић
ПЕРИОДИЧНОСТ / PUBLISHING INTERVAL
годишње / annually
БИБЛИОТЕКА / LIBRARY
НАУЧНИ СКУПОВИ
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Наталија Јовановић, декан
WEB АДРЕСА / URL
https://izdanja.filfak.ni.ac.rs