САВРЕМЕНИ ТОКОВИ У НАУЦИ О ЈЕЗИКУ

Зборници Филозофског факултета издати 2019. године

UDK

81-115(082)(0.034.2)
811.163.41:811(082)(0.034.2)
82.09(082)(0.034.2)
811.163.41'374 Караџић В. С.(082)(0.034.2)

ISBN
978-86-7379-515-7
COBISS.SR-ID
280740620
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
КООРДИНАТОР / COORDINATOR
Проф. др Марина Јањић
ПЕРИОДИЧНОСТ / PUBLISHING INTERVAL
годишње / annually
БИБЛИОТЕКА / LIBRARY
НАУЧНИ СКУПОВИ
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Наталија Јовановић, декан
WEB АДРЕСА / URL
https://izdanja.filfak.ni.ac.rs