АУТОР / AUTHOR
Група аутора
UDK

821.163.41(082)821.163.41.09(082) 811.163.41:929 Marković J.(082)012 Marković J.(082)811.163.41:811.16(082)

ISBN
978-86-7379-551-5
DOI
https://doi.org/10.46630/tng.2020
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
КООРДИНАТОР / COORDINATOR
Доц. др Татјана Трајковић. Проф. др Надежда Јовић
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Наталија Јовановић, декан
WEB АДРЕСА / URL
https://izdanja.filfak.ni.ac.rs