Кључне речи

Исходишта Број 4
UDK

811.163.41+821.163.41

ISSN
2457-5585
COBISS.SR-ID
219964428
DOI
https://doi.org/10.46630/ish.6.2020
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
/
УРЕДНИК / EDITOR
КООРДИНАТОР / COORDINATOR
Проф. др Михај (Миља) Н. Радан
ПЕРИОДИЧНОСТ / PUBLISHING INTERVAL
годишње / annually
БИБЛИОТЕКА / LIBRARY
ПЕРИОДИКА
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Наталија Јовановић, декан // Инж. Огњен Крстић, председник Савеза Срба у Румунији
WEB АДРЕСА / URL
https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2019/ishodista-5

Прилози