АУТОР / AUTHOR
Миливој Ненин
UDK

821.163.41.09 Савић М.
821.163.41-6

ISBN
978-86-7379-227-9
COBISS.SR-ID
186327052
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
КООРДИНАТОР / COORDINATOR
Јован Пејчић
БИБЛИОТЕКА / LIBRARY
Litteraria Serbica
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду / Faculty of Philosophy, University of Novi Sad
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Горан Максимовић, декан / Проф. др Љиљана Суботић, декан
WEB АДРЕСА / URL
http://www.filfak.ni.ac.rs/izdavastvo