НАША СРБИСТИКА - НА ПУТУ ЗНАЊА И ВРЛИНА

Монографије Филозофског факултета издате 2023. године

АУТОР / AUTHOR
Група аутора
UDK

378.6:1]:811.163.41(497.11)

ISBN
978-86-7379-636-9
COBISS.SR-ID
129823241
DOI
https://doi.org/10.46630/nsz.2023
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
КООРДИНАТОР / COORDINATOR
Драгиша Бојовић, Јелена Младеновић, Александар Новаковић
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Наталија Јовановић, декан
WEB АДРЕСА / URL
https://izdanja.filfak.ni.ac.rs