Метадискурс у академском дискурсу

Уџбеници Филозофског факултета издати 2008. године

АУТОР / AUTHOR
Савка Благојевић
ISBN
978-86-7379-151-7
COBISS.SR-ID
148322828
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
WEB АДРЕСА / URL
http://www.filfak.ni.ac.rs/izdavastvo