LEXICOLOGIE DE LA LANGUE FRANÇAISE POUR LES APPRENANTS ALLOPHONES

Уџбеници Филозофског факултета издати 2023. године

АУТОР / AUTHOR
Ivan Jovanović
UDK

811.133.1’373

811.133.1’367

ISBN
978-86-7379-616-1
COBISS.SR-ID
110009865
DOI
https://doi.org/10.46630/llf.2023
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
КООРДИНАТОР / COORDINATOR
доц. др Сања Игњатовић
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Наталија Јовановић, декан
WEB АДРЕСА / URL
https://izdanja.filfak.ni.ac.rs