ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ И САВРЕМЕНИ СВЕТ

Зборници Филозофског факултета издати 2016. године

UDK

316.72:37(082)
303/304(082)

ISBN
978-86-7379-429-7
COBISS.SR-ID
227295500
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
КООРДИНАТОР / COORDINATOR
Проф. др Гордана Ђигић, Проф. др Бојана Димитријевић
ПЕРИОДИЧНОСТ / PUBLISHING INTERVAL
годишње / annually
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Наталија Јовановић, декан
WEB АДРЕСА / URL
http://www.filfak.ni.ac.rs/izdavastvo