АЛЕКСАНДРАР БЕЛИЋ – 110 ГОДИНА ОД ПОЈАВЕ СРПСКОГ ДИЈАЛЕКТОЛОШКОГ ЗБОРНИКА

Зборници Филозофског факултета издати 2017. године

UDK

811.163.41'282.2(082)
81:929 Белић А.(082)

ISBN
978-86-7379-442-6
COBISS.SR-ID
230664460
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
КООРДИНАТОР / COORDINATOR
Проф. др Јордана Марковић
ПЕРИОДИЧНОСТ / PUBLISHING INTERVAL
годишње / annually
БИБЛИОТЕКА / LIBRARY
НАУЧНИ СКУПОВИ
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Наталија Јовановић, декан
WEB АДРЕСА / URL
https://izdanja.filfak.ni.ac.rs