АУТОР / AUTHOR
Група аутора
UDK

364-78(082)(0.034.2)

378:364-43(082)(0.034.2)

ISBN
978-86-7379-544-7
DOI
https://doi.org/10.46630/tposr.2020
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
КООРДИНАТОР / COORDINATOR
Dragana Stjepanović Zaharijevski. Lela Milošević Radulović. Suzana Marković Krstić. Gordana Đigić
БИБЛИОТЕКА / LIBRARY
Научни скупови
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Наталија Јовановић, декан
WEB АДРЕСА / URL
https://izdanja.filfak.ni.ac.rs