МАТЕРИЈАЛНА И ДУХОВНА КУЛТУРА СРБА У МУЛТИЕТНИЧКИМ СРЕДИНАМА И / ИЛИ ПЕРИФЕРНИМ ОБЛАСТИМА - КЊИГА РЕЗИМЕА 2023.

Зборници Филозофског факултета издати 2023. године

АУТОР / AUTHOR
Група аутора
UDK

930.85(=163.41)(498)(048)(0.034.2)

811.163.41’28(048)(0.034.2)

ISBN
978-86-7379-632-1
COBISS.SR-ID
127568137
DOI
https://doi.org/10.46630/krr.2023
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
КООРДИНАТОР / COORDINATOR
Александра Лончар Раичевић, Мирјана Бојанић Ћирковић
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Наталија Јовановић, декан
WEB АДРЕСА / URL
https://izdanja.filfak.ni.ac.rs