ОБИЧАЈИ У КУЛТУРИ СРБА И БУГАРА

Зборници Филозофског факултета издати 2023. године

АУТОР / AUTHOR
Група аутора
UDK

398(=163.41)(082)

398(=163.2)(082)

811.163.41:811.163.2(082)

81’42(082)

ISBN
978-86-7379-615-4
COBISS.SR-ID
108685321
DOI
https://doi.org/10.46630/osb.2021
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
КООРДИНАТОР / COORDINATOR
Јелена Јовановић
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Наталија Јовановић, декан
WEB АДРЕСА / URL
https://izdanja.filfak.ni.ac.rs