САВРЕМЕНА ФИЛОЛОШКА ПРОУЧАВАЊА МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА I

Зборници Филозофског факултета издати 2023. године

АУТОР / AUTHOR
Група аутора
UDK

82.09(082)(0.034.4)

82.0(082)(0.034.2)

81-115(082)(0.034.4)

811.163.41:811(082)(0.034.4)

81’42(082)(0.034.4)

ISBN
978-86-7379-626-0
COBISS.SR-ID
124612873
DOI
https://doi.org/10.46630/zmi.2023
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
КООРДИНАТОР / COORDINATOR
Тамара Костић Пахноглу, Оливера Марковић
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Наталија Јовановић, декан
WEB АДРЕСА / URL
https://izdanja.filfak.ni.ac.rs