ГОДИШЊАК ЗА ФИЛОЗОФИЈУ 3 (2015) - 2021

Часописи Филозофског факултета издати 2021. године

АУТОР / AUTHOR
Група аутора
ISSN
2334-7899
COBISS.SR-ID
198180364
DOI
https://doi.org/10.46630/gflz.3.2021
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
КООРДИНАТОР / COORDINATOR
Зоран Димић
БИБЛИОТЕКА / LIBRARY
Периодика
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Наталија Јовановић, декан
WEB АДРЕСА / URL
https://izdanja.filfak.ni.ac.rs