ФАН ФИКЦИЈА - Нови светови познатих прича

Зборници Филозофског факултета

АУТОР / AUTHOR
Група аутора
UDK

821.163.41-32(082.2)(0.034.2)

ISBN
ISBN-978-86-7379-637-6
COBISS.SR-ID
129931017
DOI
https://doi.org/10.46630/ffs.2023
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
КООРДИНАТОР / COORDINATOR
Мирјана Бојанић Ћирковић, Јелена Младеновић, Данијела Петровић
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Наталија Јовановић, декан
WEB АДРЕСА / URL
https://izdanja.filfak.ni.ac.rs

Прилози