ХУМАНИСТИЧКИ ИДЕАЛИ ОБРАЗОВАЊА, ВАСПИТАЊА И ПСИХОЛОГИЈЕ (III ТОМ)

Зборници Филозофског факултета издати 2015. године

UDK

316.72:37(082)

305-055.2(082)

37.018(082)

ISBN
978-86-7379-392-4
COBISS.SR-ID
219500556
АДРЕСА / ADDRESS
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш / 18000 Nis, 2 Cirila and Metodija
е-АДРЕСА / e-MAIL ADDRESS
УРЕДНИК / EDITOR
КООРДИНАТОР / COORDINATOR
Проф. др Бојана Димитријевић
ПЕРИОДИЧНОСТ / PUBLISHING INTERVAL
годишње / annually
БИБЛИОТЕКА / LIBRARY
НАУЧНИ СКУПОВИ
ТЕЛЕФОН / PHONE
+381 18 514 312, локал/ext 191,194
ИЗДАВАЧ / PUBLISHER
Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis
ЗА ИЗДАВАЧА / FOR PUBLISHER
Проф. др Горан Максимовић, декан
WEB АДРЕСА / URL
http://www.filfak.ni.ac.rs/izdavastvo

Прилози